Sommerfest 2024

Loppemarked/bagagerumsmarked
Den 6. juli 2024 holder vi igen sommerfest i Bisserup på sportspladsen. Som en del af
arrangementet, arrangerer vi endnu engang et loppemarked med private boder. Denne gang dog mere i form af et bagagerumsmarked.
Vil du være med???
Hvis du ønsker at have en bod på vores loppemarked, skriv da en sms til Peter på 50745785
Det koster ikke noget at have en bod, og indtjeningen fra loppemarkedet beholder I selv, men Bytinget tager selvfølgelig meget gerne imod økonomiske donationer, store som små.
Praktiske informationer:
Loppemarkedet varer fra kl. 13-15. Boden kan stilles op fra 10.30 på den del af festpladsen, der er afmærket til det, og ligesom sidste år skal I også selv sørge for afrydningen, så der ikke efterlades noget på pladsen, når festen slutter.
I år skal I selv medbringe jeres eget bord til jeres bod, men som bagagerumsmarkedstitlen også indikerer, er man også velkommen til at anvende sit bagagerum som “bord”. Der vil komme nærmere anvisninger på tilkørsel og parkering.
Ligesom sidste år må man gerne være flere, der deles om en bod ligesom der gerne må sælges husflid eller andre hjemmeproducerede varer.
Har du yderligere spørgsmål vedr. loppemarkedet, kontakt da Peter fra Bytingets Arbejdsudvalg (loppemarkedskoordinator).