Gennemse Forfatter

Lykke Jensen

Musik ved Havnen

Lørdag den 10. august er der igen i år Musik ved Havnen. Lige som sidste år lægges der ud med fællesspil kl. 15:30 fra scenen foran Lodskroen.
Alle der har noget at trutte i eller spille på opfordres til at deltage.
Noderne til de to melodier, der skal spilles kan hentes her:  ”Susanne, Birgitte og Hanne” (F-dur) og ”Haveje” (C-dur).
Det bliver den rene BISharmoni.
Knud Strandby

Krolf i Bis’koppen

Inge og Carl Ove fra Skælskør Krolf Klub har i dag været i BIS’koppen og etablere en krolfbane. Har du lyst til at prøve spillet, så kom i BIS’koppen i morgen tirsdag kl. 14. Jeg vil være tilstede og fortælle om spillet og reglerne og dirigere slagets gang Har du lyst til at være forhånds orienteret, så gå ind på: Krolfregler og læs om spil og regler
Du er også altid velkommen til at prøve spillet i SKK, som spiller hver mandag og onsdag kl. 9
på banerne til højre for badmintonhallen

Musiklørdag i Bis’koppen

Endnu en herlig lørdag med sange og viser i Bis’koppen. Tak til Nielss Bønsvig, Finn Molsted og Frank Guldagger  som underholdt med dejlige viser og sange.  Tak for alle bidrag til renovering af huset og til et veloplagt publikum.

Nærpoliti på havnen

Tirsdag den 23. juli vil nærpolitiet være på havnen i Bisserup mellem kl. 15 og 17. De vil rigtig gerne vide noget mere om vores område, så kom og få en snak om stort og småt.
Bytinget

Musik ved havnen i Bisserup

Musik ved Havnen i Bisserup lørdag d. 10. August er en opfølgning af sidste års bragende succes:
En dag/aften fuld af musik og glade mennesker.

Musik ved Havnen 2019 starter kl. 15.30 på festpladsen, som er græsplænen foran Lodskroen,
med at de medvirkende musikere samt alle der har noget at trutte i eller spille på, spiller til de trykte sange
på programmets bagside (programmet uddeles på dagen og ligger til afbenyttelse på spillestederne).
Derefter deler musikerne sig ud og spiller i nye eller faste konstellationer i og omkring havnen i Bisserup.
Udover musik på festpladsen bliver der spillet koncerter på Bisserup Fiskebar, på Legepladsen med noget for børn,
i Bisserup Sejlklub og Galleri Stalden i tidsrummet kl. 16 – kl. 23.
Fri entré.
Programmet er muliggjort med tilskud fra Slagelse og Næstved Kommuner, Bisserup Fiskebar; Lodskroen, Bisserup Sejlklub,
Galleri Stalden og Holsteinborg Gods – samt en masse Bisserupperes frivillige arbejdskraft.

 

 

 

 

Program:
Bisharmonikerne: Festpladsen
N`city: Festpladsen
Viseværterne: Galleri Stalden
Jeanette & Jakob unpluged: Bisserup Sejlklub
Side by Side: Bisserup Fiskebar
Fuglsangs: Noget for børn Legepladsen
Højgård Rocks: Festpladsen
The Shanties: Bisserup Sejlklub
Trojan Quartet: Bisserup Fiskebar
Hornblæsere fra Sandvedgruppen spiller solen ned på Havnen
Fuglsangs Fest&kester: Festpladsen
P – på pladserne på Skafterupvej
P plads fra Havnevej via Vinkelvej se. P skilt
Bisserup Havnevej i øvrigtOffentlige toiletter på Voldstien forbi Bisserup Is-og GrillhusPs. I tilfælde af dagsregn aflyses programmet

 

 

 

Bisserup loppemarked 2019

Kæmpeindsats af Bytinget og alle hjælperne. Torsdag med opsætning af telte, fredag opsætning af alle lopperne og endelig selve dagen som sluttede med dejlig mad til alle hjælperne. Tak til alle som har bidraget med lopper. Solen var så venlig at begynde at skinne ved åbningen, så det blev en helt fantastisk dag. Der blev solgt for over 30.000 kr. som bidrager til aktiviteter, bytingsblad, hjemmeside m.m.

Loppemarked i Bisserup

Loppemarked lørdag den 6. juli kl. 13-16 med auktion kl. 14 ved Strandes lade på Skafterupvej

Laden er fuld af lopper – store som små – som længes efter nye ejere. Kom og gør et kup

 

 

Musiklørdag i Bis’koppen

Omkring 70 mennesker fra nær og lidt fjernere nød den dejligste musik. Louise, Finn, Frank og Peter havde sammensat et fint program, som vakte stor begejstring. 1000 tak til dem, alle fremmødte og naturligvis cafeværter og andre bærere som gør arrangementet til en god oplevelse.

Sct. Hans aften 2019

Den skønneste Sct. Hans aften i Bisserup. Stor succes med spisning på Multibanen, senere fakkeltog ad den flotte renoverede strandsti ned til bålet. Der mødte os dejlige toner fra teltet hvor Frank, Hans og Peter spillede. Masser af mennesker fra nær og fjern var mødt op. Jytte Bak holdt en dejlig tale med mange roser bl.a. til alle de frivillige der gennem tiden har og er medvirkende til, at Bisserup er et levende sted  Bålet brændte flot og de smukke sange lød så fint i det stille vejr. Mens bålet brændte ned lforsatte de dejligste og stemningsfulde toner fra de tre musikanter. HER KAN DU LÆSE ÅRETS TALE VED JYTTE BAK PEDERSEN