Børnebissen: Om institutionen

Om Børnebissen

Børnebissen blev startet i 1993 af lokale ildsjæle, der så et behov for børnepasning i Bisserup. Fra 1993 til 2017 var Børnebissen en puljeinstitution på Bisserup Havnevej med plads til 12 børn. I 2017 flyttede Børnebissen til nabohuset på Vinkelvej 2, blev privatiseret og opnormeret til 18 børn i dag må vi have 24 børn. Som privat institution skal vi stadig leve op til de samme standarder som offentlige institutioner, men vi er nu enerådige, når det kommer til Børnebissens økonomi. 

Børnebissen er selvejende, så der findes ingen ejere, der kan drage profit af driften. Børnebissen står selv for at fastsætte og opkræve forældrebetaling. Det er stadig muligt for forældre at søge om tilskud og nedsættelse af forældrebetaling. Ligesom en offentlig institution, bidrager kommunen med ca. ¾ af de samlede indtægter.

Da Børnebissen er selvejende, har forældrebestyrelsen det overordnede ansvar for institutionens administrative, driftsmæssige og økonomiske anliggender og er arbejdsgivere for personalet. Børnebissens leder forestår den daglige drift og varetager den pædagogiske ledelse i samarbejde med det øvrige personale og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Institutionen er vores egen og det er personalet, der sammen med forældrene er med til at gøre Børnebissen til et helt særligt og dejligt sted at være barn.

Privat daginstitution

Børnebissen var tidligere en puljeinstitution, men valgte i 2017 at blive privat. Dette gjorde vi for at sikre større frihed for forældre og ansatte til at bestemme institutionens værdier og rammerne for vores børns hverdag.

På Privatedagtilbud.dk kan du læse mere om, hvad det vil sige at være en privat daginstitution. 

Børnebissens værdigrundlag:

Samarbejde, respekt, fællesskab

Faglighed, ordentlighed

Udeliv, lokalliv

Positivitet, glæde, arbejdsglæde

Selvværd, tryghed, tillid

Børnebissen er en 1-6 års naturinstitution beliggende i Bisserup tæt ved havn, skov og strand. Vi vægter økologi og bæredygtighed og vi er en institution, der inddrager lokalsamfundet i vores dagligdag. Vi har et tæt og positivt samarbejde og fællesskab med bestyrelse og forældre, der ligesom personalet har ejerskab af Børnebissen.

Vi skaber en tryg hverdag for børn, forældre og personalet med høj grad af gensidig tillid og respekt. Børnebissen er en institution, der afspejler livsglæde, fantasi og masser af plads til børn og voksnes skøre indfald. Vi vægter børnenes udvikling og opbygning af selvværd højt. Samtidig er høj faglighed og ordentlighed en selvfølge med øje for det enkelte barns udvikling og trivsel.

Vi tager ofte udgangspunkt i Bisserups tusindårige historie til vores aktiviteter og i fantasifulde og levendegjorte historier om egnens liv.

Børnebissens bestyrelse:

bestyrelsen@boernebissen.dk

Bestyrelsens omdrejningspunkter:
Bestyrelsen består af engagerede forældre til børn i Børnebissen. Forældre med en professionel baggrund og med forskellige kompetencer, der skaber og bidrager til den bedst mulige institution.
I bestyrelsessamarbejdet har vi fuldt fokus på børnene og på at sørge for, at personalet og ledelsen kan skabe den bedste hverdag i de bedste rammer for og sammen med børnene.

Formand:  Jeppe Smaug Vestergaard – jeppe@bosei.dk

 

Medlem: Martin Lorenzen – lorenzenmartin84@gmail.com

Medlem: Signe Hartvigsignehartvig@hotmail.com

Jeg hedder Signe, jeg er 36år og jeg er mor til Falke som er 4 år gammel og som nu har været i Børnebissen i 3 år. Jeg er selvstændig dyrlæge med egen blandet praksis i nærområdet.

Børnebissen er en institution som lader børn være børn samtidigt med at de udvikler deres viden, forståelse og respekt for både hinanden, naturen og de voksne de møder i deres hverdag. Børn i Børnebissen trives og bliver mødt i deres interesser.

De nyder en hverdag med masser af udeliv, strand, skov og frihed. De oplever årstidernes skiften og dyrenes cyklus gennem dem.

Jeg er bestyrelsesmedlem fordi jeg ønsker at bevare og støtte op om en virkelig god børneinstitution med et personale som er engageret og passioneret omkring vores børns trivsel og udvikling. Jeg vil samtidigt gerne hjælpe med de udfordringer der opstår når man varetager en institution, så hverdagen for personalet og vores børn kan glide så let som muligt.

Medlem: Louise Reinbach Rasmussenlouisereinbach@gmail.com

Mit navn er Louise og jeg er mor til Otto, som starter i Børnebissen til september.

Jeg er gift med Peter og vi har udover Otto, Frey og Theo på 6 og 7 år.

Vi er tilflyttere til Bisserup i 2020 og har begge haft et ønske om, at engagere os i det hyggelige lokalsamfund der findes i Bisserup.

Når jeg ikke er på barsel arbejder jeg på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Slagelse sygehus, som laborant.

Jeg havde et ønske om, at blive valgt ind i bestyrelsen allerede inden min søn begynder, da jeg så det som en fremragende mulighed for, at lære institutionen rigtig godt at kende.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg være med til at fortsætte det gode arbejde, den forrige bestyrelse har lagt i støbeskeen samt være tovholder på arbejdsdage. Tøv ikke med at kontakte mig, hvis i går med gode ideer.

Ansatte:

Jette Nielsen (Pædagogisk leder)
Jeg er uddannet pædagog fra 1988 og har en solid erfaring med børn 0-6 år, udeliv, forældresamarbejde og
personaleledelse.
Jeg er mor til 3 voksne børn og er også heldig at være farmor.
Grundlæggende synes jeg, at alle – børn, forældre og personale – skal føle sig velkomne, når de træder ind ad døren. Det giver en god start og den følelse bærer de med sig resten af dagen. Når man har det godt, udvikles man bedst. At se det enkelte barn og tage udgangspunkt i dets kompetencer og udviklingsniveau har stor værdi for mig. Der er plads til forskellighed og jeg tror på, at børn udvikler en større tolerance for sig selv og andre ved selv at blive mødt med respekt og anerkendelse. Forældre skal føle, at de trygt kan låne os deres små poder, når de tager på arbejde. Det sker bl.a. gennem åben dialog og jeg værdsætter de små samtaler i hverdagen højt.
En engageret og professionel personalegruppe er forudsætningerne for en god institution med stimulerende læringsmiljø og det kan jeg heldigvis bryste mig af. Det skal være trygt, rart og sjovt at være i Børnebissen – både for børn og voksne!

Marianne Agri (Pædagog)
Som pædagog i Børnebissen er et af mine fokusområder trivsel og fællesskab i børnegruppen. Som naturvejleder bruger jeg naturen til at skabe nysgerrighed og forundring – og følger gerne børnenes spor. Gennem fortællinger og anekdoter får børnene en opmærksomhed på forskelle eller sammenhænge mellem dyrenes liv og menneskers liv.
Jeg bestræber mig på at møde og se det enkelte barn i et fælles børnehaveliv, ligesom kontakt og dialog med forældre og eksterne samarbejdspartnere er en kerneydelse.
Faglighed, personlig udvikling og et inspirerende arbejdsmiljø med godt humør og glimt i øjet, er grundværdierne for mit virke i Børnebissen.

Bente Køtter Sørensen (medhjælper)
Privat er jeg gift med Steen og har to voksne piger.
Inden jeg startede i Børnebissen arbejdede jeg i mange år i PostNord. Jeg startede i Børnebissen
som vikar i 2019 og blev fast ansat i 2021.
Jeg synes, at arbejdet med børn er fantastisk og dejligt livsbekræftende. Det er for mig en stor glæde
at følge barnets udvikling på tæt hold og være med til at styrke dets færdigheder, så det bliver rustet
til nogle af livets udfordringer. Jeg prioriterer, at børnene hver dag skal føle sig set og værdsat, som
den de er og at de bliver mødt i børnehøjde med smil, varme og imødekommenhed. Jeg vægter en
god dialog med forældrene højt.
Jeg elsker hverdagen i Børnebissen med alt det sjove og impulsive og hvor to dage ikke er ens.

Tina Jauk (pædagog)

Jeg er gift med en østriger og har boet i Næstved siden 1995. I 1998 byggede
vi vores eget hus. Vi har 2 voksne børn. Vi har rejst en del i verden og boet i Schweiz i nogle år.
Jeg er uddannet socialpædagog fra april 2023. De seneste 9 år har jeg
arbejdet i et aktivitetscenter med voksne, der er senhjerneskadet. Selvom jeg
ikke tidligere har arbejdet med børn, er jeg utrolig motiveret til at bringe mine
erfaringer ind i denne nye rolle.
I mit arbejde er det vigtigt for mig at forstå og støtte individuelle behov og trin i udviklingen og jeg har erfaring i at skabe et inkluderende og støttende miljø.
Min opgave med vuggestuebørn er i høj grad at skabe et trygt og udviklende miljø for børnene understøttet af den bedst mulige omsorg.

 

Børnebissens vedtægter:

Vedtægter (pdf)

Pædagogiske læreplaner:

Læreplaner (pdf)

Tilsyn med KIDS-måling:

Referat fra dialogmøde i Børnebissen (pdf)

KIDS Sammenligningsrapport (pdf)