Hvad er Bis’koppen

E-mail: biskoppen@outlook.dk

Bis’koppens bestyrelse:

Formand : Jette Elverdam 2374 3849
Kasserer: Kim Marker 5194 6238
Sekretær: Lone Jensen 3052 9687
John Nielsen 5033 2161
Frank Guldagger 3162 9360

Foreningens vedtægter

BIS’koppen er en forening, som har til huse i byens bevaringsværdige tidligere missionshus. Den spæde start var i 2015, hvor man lejede sig ind i en del af huset med en café drevet af frivillige. Eftersom dette blev en succes, blev det besluttet om muligt at købe huset af Indre Mission. Med det formål blev Foreningen BIS’koppen officielt dannet i september 2018. Med økonomisk støtte fra byens borgere, erhvervsdrivende i Bisserup og omegn samt fonde, lykkedes det i juni 2019 at købe huset.

Jf. foreningens vedtægter har BIS’koppen til formål at
• understøtte og udvikle fællesskaber blandt byens borgere
• modvirke ensomhed
• formidle særlige former for håndsrækninger
• formidle aktiviteter.Har du ikke også lyst at blive medlem?? Medlemskab af BIS’koppen koster 100 kr. om året.
Henvend dig i BIS’koppen eller ring til kassereren Kim Marker på 5194 6238 eller skriv til biskoppen@outlook.dk.
Anfør navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.
Mulighedernes hus
Vi ønsker BIS’koppen skal være mulighedernes hus – et hus, som er åbent for borgernes ideer og indflydelse – et hus, hvor unge og ældre kan mødes – et hus, som er åbent for omegnens beboere og turister – et hus, hvor forældre kan skabe fællesaktiviteter for deres børn – et hus, med plads til kulturelle aktiviteter – et hus, som udgangspunkt for naturoplevelser.
I BIS’koppen kan du f.eks

  • låne en bog eller en dvd
  • få hjælp til IT
  • bruge computer og printer
  • kopiere og laminere
  • låne værktøj og børneudstyr. Se her hvad du kan låne
  • deltage i forskellige aktiviteter f.eks. strikkeklub
  • komme til musikarrangementer
  • deltage i brunch for børnefamilier
  • få passet et sygt barn (bedstemorordning)
  • spille billard

Køb renovering og renovering af bygningen blev støttet af:

Bisserupborgere

Erhvervsdrivende i Bisserup og omegn

 

 

Mulighedernes hus
Vi ønsker BIS’koppen skal være mulighedernes hus – et hus, som er åbent for borgernes ideer og indflydelse – et hus, hvor unge og ældre kan mødes – et hus, som er åbent for omegnens beboere og turister – et hus, hvor forældre kan skabe fællesaktiviteter for deres børn – et hus, med plads til kulturelle aktiviteter – et hus, som udgangspunkt for naturoplevelser.

 

Fremtiden Med køb og modernisering kan huset rumme flere tilbud til glæde for alle aldersgrupper i byen. Vi drømmer, og flere af drømmene har vi allerede realiseret. Blandt ting, som vi håber bliver til virkelighed, ser vi klubvirksomhed for børn/unge og lektiehjælp, ligesom vi i fremtiden også kan se stedet som udgangspunkt for naturoplevelser.
Gennem borgernes indflydelse kan BIS’koppen blive til et alt-mulig-hus.
I 2018 modtog BIS’koppen Slagelse kommunes landdistriktspris.

Tilbud og begivenheder i BIS’koppen sker allerede i samarbejde med Bisserup Forsamlingshus, således at der undgås et konkurrenceforhold.

Vi er allerede mange medlemmer. Har du ikke også lyst at blive medlem af BIS’koppen?
Det koster 100 kr. om året
Henvendelse i BIS’koppen eller på biskoppen@outlook.dk.
Anfør navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.