Hvad er Bis’koppen

E-mail: biskoppen@outlook.dk

Bis’koppens bestyrelse:

Formand : Jette Elverdam 2374 3849
Kasserer: Kim Marker 5194 6238
Sekretær: Lone Jensen 3052 9687
John Nielsen 5033 2161
Frank Guldagger 3162 9360

Foreningens vedtægter

BIS’koppen er en forening, som har til huse i byens bevaringsværdige tidligere missionshus. Den spæde start var i 2015, hvor man lejede sig ind i en del af huset med en café drevet af frivillige. Eftersom dette blev en succes, blev det besluttet om muligt at købe huset af Indre Mission. Med det formål blev Foreningen BIS’koppen officielt dannet i september 2018. Med økonomisk støtte fra byens borgere, erhvervsdrivende i Bisserup og omegn samt fonde, lykkedes det i juni 2019 at købe huset.

Jf. foreningens vedtægter har BIS’koppen til formål at
• understøtte og udvikle fællesskaber blandt byens borgere
• modvirke ensomhed
• formidle særlige former for håndsrækninger
• formidle aktiviteter.

Har du ikke også lyst at blive medlem?? Medlemskab af BIS’koppen koster 100 kr. om året.
Henvend dig i BIS’koppen eller ring til kassereren Kim Marker på 5194 6238 eller skriv til biskoppen@outlook.dk.
Anfør navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.

Køb renovering og renovering af bygningen er støttet af:
Bisserupborgere
Erhvervsdrivende i Bisserup og omegn

 

 

Mulighedernes hus
Vi ønsker BIS’koppen skal være mulighedernes hus – et hus, som er åbent for borgernes ideer og indflydelse – et hus, hvor unge og ældre kan mødes – et hus, som er åbent for omegnens beboere og turister – et hus, hvor forældre kan skabe fællesaktiviteter for deres børn – et hus, med plads til kulturelle aktiviteter – et hus, som udgangspunkt for naturoplevelser.
Der er lavet udbudsmateriale til renovering af hele huset, men huset bliver kun renoveret i takt med at midlerne hertil er skaffet.
Vi har mange drømme. De koster jo ikke noget.
Vi har også fået udarbejdet skitseforslag til ombygningen, men det er jo ikke det samme som, at sådan bliver det. Der skal nyt gulv, ny belysning og nyt køkken (åbning ud mod cafeen). Rummet kan bruges til klubvirksomhed eller måske amatørteater?
Og så skal cafeen selvfølgelig kunne fortsætte.

Men drømmene stopper ikke her
På loftet over cafeen kan der indrettes et dejligt, ca. 25 m2 lyst rum med udvendig adgang via en brandtrappe. Rummet vil kunne bruges til alt fra hyggerum til rum for hjemmearbejdspladser eller måske E-sport for byens unge?

Hestestalden vil også kunne bruges, hvis den bliver sat i stand. Det kunne være et rum for alle de kreative mennesker, som f.eks. amatørmalerne, vi har her i byen. Det kunne også bruges som et lille reserve-minikøkken, mens huset bliver renoveret indvendigt, og det andet køkken dermed ikke kan bruges.

Hvis man skal i gang med et sådant stort arbejde, skal man kunne se muligheder i stedet for begrænsninger.

Fremtiden Med køb og modernisering kan huset rumme flere tilbud til glæde for alle aldersgrupper i byen. Vi drømmer, og flere af drømmene har vi allerede realiseret. Blandt ting, som vi håber bliver til virkelighed, ser vi klubvirksomhed for børn/unge og lektiehjælp, ligesom vi i fremtiden også kan se stedet som udgangspunkt for naturoplevelser.
Gennem borgernes indflydelse kan BIS’koppen blive til et alt-mulig-hus.
I 2018 modtog BIS’koppen Slagelse kommunes landdistriktspris.

Tilbud og begivenheder i BIS’koppen sker allerede i samarbejde med Bisserup Forsamlingshus, således at der undgås et konkurrenceforhold.

Vi er allerede mange medlemmer. Har du ikke også lyst at blive medlem af BIS’koppen?
Det koster 100 kr. om året
Henvendelse i BIS’koppen eller på biskoppen@outlook.dk.
Anfør navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.