Bisserup Vinterbadere

Saunaen, som er døbt ”Bi-frost” med henvisning til den nordiske mytologi, er blevet beklædt med skilte – herunder sponsorskilte – og står nu klar til den kommende vinterbadesæson. Du kan allerede nu sikre dig medlemskab af Bisserup Vinterbadere med adgang til saunaen ved at indbetale kontingentet 650 kr. via MobilePay: 473586 eller bankkonto: 7045-0001138039 med angivelse af navn, mobil og e-mail. Velkommen blandt ”de klaprende bisser” 😉 Knud

BIS’koppen

Det går stadig fremad med renoveringen af BIS’koppen.
Alle er velkomne til at kigge forbi, hilse på håndværkerne og se, hvor langt man er nået.
Cafeen er desværre stadig lukket, men man må meget gerne indtage  den medbragte kaffe/kage i haven, hvor borde og stole er sat frem.
I de sædvanlige åbningstider, tirsdag og torsdag kl 14-17 og lørdag formiddag kl 10-13, kan man ovenikøbet være så heldig at møde andre, som man kan få en lille snak med.
Vi passer selvfølgelig på hinanden og holder afstand.
Hjerteligt velkommen.

Loppemarkedet

Det er så dejligt at se, at mængden af lopper i laden vokser støt – og der er stadig god plads til flere😊

Desværre har vi også oplevet, at der stadig forsvinder ting fra laden, og derfor har vi i loppeudvalget besluttet, at det fremover kun er muligt at aflevere lopper om lørdagen fra kl. 10-13. Her vil der være vagt på i laden.

Hvis man ikke har mulighed for at komme en lørdag, er det fortsat muligt at kontakte en fra udvalget og lave en aftale om at få låst op. Brug et af følgende telefonnumre: 50332161 – 81940646 – 25565404 – 21695553 – 29116245

Med denne nye ordning håber vi, at de mange fine ting, der afleveres, kan komme byen til gode – som det jo oprindeligt var meningen😉

Loppeudvalget

Bytingets loppemarked

Som de fleste ved, holder Bytinget IKKE loppemarked første lørdag i juli, som vi plejer.😕

Men vi er optimister og har bare rykket loppemarkedet til den 29. august.😁

Der er allerede mange lopper i laden – men stadig plads til mange flere.😉

Har man værdifulde lopper, er det en god ide at vente med at aflevere dem til dagene op til loppemarkedet, da vi desværre oplever, at ikke alle lever op til den tillid, som en åben lade er – og det er rigtig ØV!😡

Som sædvanlig er der brug for mange hjælpende hænder, og vi håber, at mange igen vil melde sig.🙃

Torsdag den 27.08. stiller vi telte op kl. 12

Fredag den 28.08. stiller vi lopper op fra kl 12

Lørdag den 29.08. mødes sælgerne kl. 12

Søndag den 30.08. ryddes der op fra kl 9.30

Har man lyst til og mulighed for at hjælpe, kan man tilmelde sig på 25565404 eller på thomasenjelen@gmail.com – gerne med ønsker til, hvilke opgaver man har lyst til at hjælpe med.

Med håbet om, at loppemarkedet endnu engang kan blive en skæg, hyggelig og indbringende dag i Bisserup😊😊

Bytingets arbejdsudvalg

Parkeringsmuligheder i Bisserup

Fra Bytingets arbejdsudvalg – i daglig tale AU:
Sommeren er over os, og COVID-19 restriktionerne er lempet en kende, så nu vil folket gerne ud til kysten, og det er der jo intet fordækt i – her er skønt ved vandet.
Denne søgen ud til kysten, og i år måske endnu mere end andre pga danskernes øgede ønske om at holde ferie i eget land, skaber lidt pladsproblemer på udvalgte steder i vores landsby. Folkene skal vi såmænd nok få plads til, det er mere deres transport, der volder besvær – nærmere betegnet henstillen af samme medens folket besigtiger området, spiser en is eller indtager frokost/middag på kroen eller fiskebaren.
Kroen har åbnet for 2 ganske store parkeringspladser, hvor man formedelst et mindre gebyr, kan parkere sit køretøj for en aftalt periode. Dem der ikke ønsker at gøre brug af dette tilbud, anmodes om at benytte den gratis parkering ved forsamlingshuset og multibanen på Skafterupvej.
Der henstilles til, at parkering ved legeplads og boldbane på voldstien undlades, det er privat indkørsel for beboere, og lege-og sportsplads er forbeholdt de folk der kan arrivere til fods eller på cykel. Ligeledes bør havnen kun i begrænset omfang benyttes til længere parkering.
Ovenstående henstilling er udfærdiget af sikkerhedshensyn, folk skal kunne færdes sikkert til fods, og eventuelle redningskøretøjer skal have uhindret adgang til strand og havn – hvilket er en umulighed såfremt ovenstående ikke følges.
I håb om forståelse ønskes I alle en god sommer.
Bisserup Bytings arbejdsudvalg.

Arrangement ved Befrielsesstenen på Bisserup Byvej på mandag den 4. maj

Bytingets arbejdsudvalg har tidligere annoceret et arrangement ved Befrielsesstenen på Bisserup Byvej på mandag den 4. maj. Det er naturligvis aflyst. Vi skulle have markeret 75-året for Danmarks befrielse og i fællesskab både tænkt tilbage og fremad  – og vi skulle have sunget sammen.
Selvom vi ikke kan mødes, kan vi jo alligevel godt gøre noget i fællesskab.
Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt deltager i den fælles markering ved at sætte lys i vinduerne om aftenen og til at alle, der har mulighed for det, hejser flaget på selve befrielsesdagen den 5. maj.
Lad os vise hinanden, at vi er sammen om at mindes en vigtig begivenhed i vores fortid – en begivenhed, der er en forudsætning for, hvem vi er i dag.
Alice Jelen

BIS’koppen

Der bliver isoleret i Bis’koppen og nej… væggene skal ikke være sorte 😊 og der bliver varme i gulvet på toilettet!