OBS! Aflysning

Hot Club Gypsy koncerten lørdag i Forsamlingshuset er desværre aflyst på grund af Corona.

Vi vender tilbage med en ny dato på et senere tidspunkt.

Chaplinklubben

Tirsdag d. 13. september kl. 1930 vises :

Bagdad Cafe

En kvindelig tysk turist bliver pludselig forladt af sin mand og strander midt i den Californiske ørken med en gasstation, en landevejscafe og et motel som eneste mulige tilflugtssted.

Medlemskab er 50 kr. for alle tre film (samt medlemskab af BIS’koppen). Drikkevarer kan købes.

Strikkecafe i BIS’koppen

Torsdage i ulige uger
Vi sidder i Hestestalden

 

 

 

 

 

Hver anden gang midt på dagen, hver anden gang aften.

                Torsdag d. 1/9 kl 12-14
                Torsdag d. 15/9 kl 19-21
                Torsdag d. 29/9 kl 12-14
                Torsdag d. 13/10 kl 19-21
                Torsdag d. 27/10 kl 12-14
                Torsdag d. 10/11 kl 19-21
                Torsdag d. 24/11 kl 12-14
                Torsdag d. 8/12 kl 19-21 

Der kan udveksles opskrifter, ideer og byttes garn.
Alle er velkomne!
Vi hjælper også gerne med et evt. medlemskab af BIS’koppen
Kaffe/te m. brød købes for 20 kr.

Fernisering i Forsamlingshuset søndag d. 11 september

Sorø-kunstneren Julia Kiy udstiller akvareller i Bisserup Forsamlingshus i perioden 11. september – 29. oktober med fernisering søndag den 11. september, kl. 14-16, hvor alle er velkomne. Hendes stil er udpræget naturalistisk og motiverne samler sig omkring forskellige temaer – eksempelvis ensomhed, træer, haven, Danmark rundt og en verden udenfor. Hun er især inspireret af den smukke natur i og omkring Sorø. Desuden males portrætter hovedsagelig som oliemalerier. Julia udstiller løbende sine farverige akvareller rundt om på Sjælland. Kunstneren vil selv være til stede ved ferniseringen, hvor der som altid vil blive budt på en forfriskning og trukket lod om et kunstværk.

Til Byrådet i Slagelse Kommune vedr. Kirkeskovskolen

Kirkeskovsskolen ligger i diverse undersøgelser af social og faglig trivsel betydeligt over landsgennemsnittet. Elevtallet er stigende, der er et stadigt voksende samarbejde mellem institution og lokalsamfund og skolen, og den lokale idrætsforening og skolen samarbejder tæt til gavn for både læring, trivsel og fritid. På vegne af Bytingets arbejdsudvalg har vi den 21. august sendt dette høringssvar til Byrådet, Alice Jelen og Lillan Garby

Til Byrådet i Slagelse Kommune                                                        

Med udgangspunkt i revisionsfirmaet BDOs anbefalinger til skolelukninger i Slagelse Kommune ønsker Bisserup Bytings arbejdsudvalg, som er lokalrådet for Bisserup, at komme med følgende betragtninger:

Efter 3 års arbejde har vi netop sat sidste punktum i den lokale udviklingsplan for Kirkeskovsskolens skoledistrikt med skolen som omdrejningspunkt. Det har været et spændende arbejde, hvor vi har arbejdet med at definere potentialer og udviklingsmuligheder i Slagelse Kommunes sydøstlige hjørne.

To vigtige forudsætninger for at kunne realisere udviklingspotentialet for vores område er en øget bosætning i området og opførelse af en række nye og mindre boliger til områdets ældre.

I kommuneplanen gives nu en mulighed for en udbygning af Bisserup mod nord, og her vil bl.a. kunne bygges mindre boliger til en del af områdets ældre borgere. Herved frigives større og familievenlige huse, som vil kunne tiltrække børnefamilier, der ønsker at bo tæt ved skov og strand.

På sigt vil den øgede bosætning af børnefamilier give Slagelse Kommune et øget skattegrundlag – og som forskning viser – betyde færre udgifter til ældreområdet, idet de ældre vil kunne blive og trives i deres kendte sociale miljø med behov for mindre kommunal støtte.

En altafgørende forudsætning for den ønskede tilflytning af børnefamilier til Bisserup er imidlertid, at området kan tilbyde en god, lokal skole. Det kan vi i dag med en velfungerende skole, Kirkeskovsskolen. Skolen viser stigende elevtal, den er en del af den samlede institution Kirkeskoven, den har et tæt samarbejde med den lokale idrætsforening, det lokale erhvervsliv og det øvrige lokalsamfund til gavn for både læring og trivsel.

I skal vide, at vi har stor forståelse for Slagelse Kommunes meget vanskelige økonomiske situation. Imidlertid håber vi, at Byrådet vil være enige med os i, at en lukning af Kirkesovsskolen kun vil give en kortsigtet økonomisk gevinst på bekostning af langsigtede og vedvarende økonomiske og udviklingsmæssige gevinster i et af kommunens meget aktive lokalområder.

Vi ønsker derfor at en lukning af vores skole vil blive taget ud af sparekataloget.

Med venlig hilsen
på vegne af Bisserup Lokalråd, Lillan Garby og Alice Jelen

Hjælpere til årets loppemarked i Bisserup søges

Så er det igen tid til Bytingets store loppemarked, der i år finder sted den 3. september.
Som sædvanligt er der brug for mange hænder, hvis arrangementet skal lykkes – og det skal det jo, hvis Bytingets økonomi skal hænge sammen.

I år er det muligt at skrive sig på som hjælper på lister ophængt i Brugsen og i BIS´koppen – eller man kan kontakte mig på tlf. 25565404 eller mail thomasenjelen@gmail.com

Der er brug for hjælp til:
Opstilling af telte torsdag den 1.9. kl. 12
Opstilling af lopper fredag den 2.9. kl. 12
Salg af lopper lørdag den 3.9. – møde kl.12 – salg kl. 13-16
Oprydning søndag den 4.9. kl. 9.30

Om lørdagen slutter vi dagen med at spise lidt god mad sammen.

Med håbet om mange ”flittige hænder”

Alice Jelen
Bytingets arbejdsudvalg/Loppegruppen

Repair Café

Så er det igen tid til at Repair Café har åbent.
Som du sikkert ved, ligger Repair Caféen i Hestestalden ved BIS’koppen.
Det er på lørdag den 6. august kl 10-13, at du er velkommen til at komme og få repareret dine ting.
Vi ses
Jette Elverdam