Foredrag torsdagsklubben

Kære medlemmer
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår.
Desværre er situationen omkring CORONA stadig alvorlig, hvorfor bestyrelsen har besluttet af aflyse foredraget om Mikis Theodorakis den 20. januar 2022.
Foredraget vil i stedet blive gennemført
torsdag den 3. marts 2022 kl. 14.00
De bedste hilsener
TORSDAGSKLUBBENS BESTYRELSE