Til Byrådet i Slagelse Kommune vedr. Kirkeskovskolen

Kirkeskovsskolen ligger i diverse undersøgelser af social og faglig trivsel betydeligt over landsgennemsnittet. Elevtallet er stigende, der er et stadigt voksende samarbejde mellem institution og lokalsamfund og skolen, og den lokale idrætsforening og skolen samarbejder tæt til gavn for både læring, trivsel og fritid. På vegne af Bytingets arbejdsudvalg har vi den 21. august sendt dette høringssvar til Byrådet, Alice Jelen og Lillan Garby

Til Byrådet i Slagelse Kommune                                                        

Med udgangspunkt i revisionsfirmaet BDOs anbefalinger til skolelukninger i Slagelse Kommune ønsker Bisserup Bytings arbejdsudvalg, som er lokalrådet for Bisserup, at komme med følgende betragtninger:

Efter 3 års arbejde har vi netop sat sidste punktum i den lokale udviklingsplan for Kirkeskovsskolens skoledistrikt med skolen som omdrejningspunkt. Det har været et spændende arbejde, hvor vi har arbejdet med at definere potentialer og udviklingsmuligheder i Slagelse Kommunes sydøstlige hjørne.

To vigtige forudsætninger for at kunne realisere udviklingspotentialet for vores område er en øget bosætning i området og opførelse af en række nye og mindre boliger til områdets ældre.

I kommuneplanen gives nu en mulighed for en udbygning af Bisserup mod nord, og her vil bl.a. kunne bygges mindre boliger til en del af områdets ældre borgere. Herved frigives større og familievenlige huse, som vil kunne tiltrække børnefamilier, der ønsker at bo tæt ved skov og strand.

På sigt vil den øgede bosætning af børnefamilier give Slagelse Kommune et øget skattegrundlag – og som forskning viser – betyde færre udgifter til ældreområdet, idet de ældre vil kunne blive og trives i deres kendte sociale miljø med behov for mindre kommunal støtte.

En altafgørende forudsætning for den ønskede tilflytning af børnefamilier til Bisserup er imidlertid, at området kan tilbyde en god, lokal skole. Det kan vi i dag med en velfungerende skole, Kirkeskovsskolen. Skolen viser stigende elevtal, den er en del af den samlede institution Kirkeskoven, den har et tæt samarbejde med den lokale idrætsforening, det lokale erhvervsliv og det øvrige lokalsamfund til gavn for både læring og trivsel.

I skal vide, at vi har stor forståelse for Slagelse Kommunes meget vanskelige økonomiske situation. Imidlertid håber vi, at Byrådet vil være enige med os i, at en lukning af Kirkesovsskolen kun vil give en kortsigtet økonomisk gevinst på bekostning af langsigtede og vedvarende økonomiske og udviklingsmæssige gevinster i et af kommunens meget aktive lokalområder.

Vi ønsker derfor at en lukning af vores skole vil blive taget ud af sparekataloget.

Med venlig hilsen
på vegne af Bisserup Lokalråd, Lillan Garby og Alice Jelen