Undskyld vi roder

Kloakering af Skafterup by
Ifølge Næstved Kommunes Spildevandsplan skal Skafterup by kloakeres bl.a. for at
forbedre badevandkvaliteten ved Bisserup Strand.
Anlægsarbejdet betyder, at Skafterup vil delvis være spærret for gennemkørsel i perioden
fra 14. marts til 15. maj 2023.
Specielt strækningen fra Skafterupvej nr. 5/8 til Skafterupvej nr. 23/24 vil være lukket for
gennemkørende trafik i perioden.
Der vil være mulighed for omkørsel fra Skælskør Landevej / Næstved Landevej via
Holsteinsborgvej eller Skovvej / Skovridergårdsvej til Bisserup.
Kørsel fra ejendommene på Kristiansholmvej via Skafterupvej til Skælskør Landevej vil
kun være spærret i en kortere periode på ca. en uge. Afspærringen vil først ske sidst når
arbejderne i selve Skafterup by er afsluttet. Omkørsel kan da ske via Bisserup eller
Stenkistevej og Skovridergårdsvej. Der vil blive opsat orienteringsskilte herom, ca. 1 uge
før spærringen bliver aktuel.
Omlægning af bustrafikken kan ses på www.dinoffentligtransport.dk
Anlægsarbejdet udføres af NK-Spildevand A/S ved Entreprenørfirmaet ROP A/S
Herlufmagle.
Yderligere information om arbejdet vil kunne ses på https://www.nkforsyning.dk/gravearbejder/skafterrup
Beklager de gener anlægsarbejdet vil medføre jer.
Med venlig hilsen
Projektleder Dan Soltau, tlf. 5578 5521, mail dso@nk-forsyning.dk