VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN TIRSDAG 7. MARTS KL. 19.00

Det er bare en virus ved overlæge Anders Fomsgaard
Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem. Læs mere om foredraget her https://ofn.au.dk/sted/.
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.
Bemærk: Det er en opdateret udgave af foredraget som blev gennemført i marts 2020.