Gennemse Kategori

Generelt

Parkeringsmuligheder i Bisserup

Fra Bytingets arbejdsudvalg – i daglig tale AU:
Sommeren er over os, og COVID-19 restriktionerne er lempet en kende, så nu vil folket gerne ud til kysten, og det er der jo intet fordækt i – her er skønt ved vandet.
Denne søgen ud til kysten, og i år måske endnu mere end andre pga danskernes øgede ønske om at holde ferie i eget land, skaber lidt pladsproblemer på udvalgte steder i vores landsby. Folkene skal vi såmænd nok få plads til, det er mere deres transport, der volder besvær – nærmere betegnet henstillen af samme medens folket besigtiger området, spiser en is eller indtager frokost/middag på kroen eller fiskebaren.
Kroen har åbnet for 2 ganske store parkeringspladser, hvor man formedelst et mindre gebyr, kan parkere sit køretøj for en aftalt periode. Dem der ikke ønsker at gøre brug af dette tilbud, anmodes om at benytte den gratis parkering ved forsamlingshuset og multibanen på Skafterupvej.
Der henstilles til, at parkering ved legeplads og boldbane på voldstien undlades, det er privat indkørsel for beboere, og lege-og sportsplads er forbeholdt de folk der kan arrivere til fods eller på cykel. Ligeledes bør havnen kun i begrænset omfang benyttes til længere parkering.
Ovenstående henstilling er udfærdiget af sikkerhedshensyn, folk skal kunne færdes sikkert til fods, og eventuelle redningskøretøjer skal have uhindret adgang til strand og havn – hvilket er en umulighed såfremt ovenstående ikke følges.
I håb om forståelse ønskes I alle en god sommer.
Bisserup Bytings arbejdsudvalg.

Arrangement ved Befrielsesstenen på Bisserup Byvej på mandag den 4. maj

Bytingets arbejdsudvalg har tidligere annoceret et arrangement ved Befrielsesstenen på Bisserup Byvej på mandag den 4. maj. Det er naturligvis aflyst. Vi skulle have markeret 75-året for Danmarks befrielse og i fællesskab både tænkt tilbage og fremad  – og vi skulle have sunget sammen.
Selvom vi ikke kan mødes, kan vi jo alligevel godt gøre noget i fællesskab.
Vi vil gerne opfordre til, at så mange som muligt deltager i den fælles markering ved at sætte lys i vinduerne om aftenen og til at alle, der har mulighed for det, hejser flaget på selve befrielsesdagen den 5. maj.
Lad os vise hinanden, at vi er sammen om at mindes en vigtig begivenhed i vores fortid – en begivenhed, der er en forudsætning for, hvem vi er i dag.
Alice Jelen

BIS’koppen

Der bliver isoleret i Bis’koppen og nej… væggene skal ikke være sorte 😊 og der bliver varme i gulvet på toilettet!

Flytning af Strandrensning

På grund af situationen med Corona er affaldsindsamlingen den 26. april flyttet til den 19. september 2020, det er i øvrigt sammen dag hvor der verden over samles affald i anledning af World Cleanup Day.

Sædvanen tro i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Slagelse Kommune. https://www.affaldsindsamlingen.dk/

Jeg håber, at mange Bisserupper i april måned, vil hjælpe med samle det affald op der er “tabt i naturen” og skyllet op på stranden når I er ude at gå en tur langs stranden, i skoven, i byen, på byens pladser og indfaldsveje. Tag en pose med og en handske på, smid affaldet i jeres egen affaldsspand eller i en af de offentlige hvor der er plads.

Kirsten Møldrup, Bytingets arbejdsudvalg

Ny rutchebane på legepladsen

Kære Bisseruppere!
Bytingets arbejdsudvalg har bevilliget penge til en ny rutschebane på legepladsen ved stranden, og den er blevet sat op i dag!
4 frivillige lagde arbejdskraft – og afstand til hinanden – til udskiftningen. Tusind tak for hjælpen!
Så nu kan der atter leges igennem på pladsen!
Opråb til alle voksne: Vi vil bede Jer om at benytte parkeringspladsen på Skafterupvej ved forsamlingshuset, når I skal til stranden og legepladsen. Den nye sti er fin at gå ad! Det er ikke sikkert at færdes for børn, når biler kører frem og tilbage ved legepladsen på Voldstien.
På arbejdsudvalgets vegne
Lone Langkilde