Home > Hvad er Bis’koppen

Hvad er Bis’koppen

Tlf. 5194 6238 e-mail: biskoppen@outlook.dk

Bis’koppens bestyrelse:
Frank Guldagger 3162 9360
Kirsten Lichtenberg 5151 0026
Kim Marker 5194 6238
Jacob Borello 30357577
Jette Elverdam 23743849
Vedtægter
Regnskab 2018
Referat af generalforsamling 2019

 

Omkring BIS’koppen er dannet en forening, som har til formål at
• understøtte og udvikle fællesskaber blandt byens borgere
• modvirke ensomhed
• formidle særlige former for håndsrækninger
• formidle aktiviteterHar du ikke også lyst at blive medlem?? Medlemskab af BIS’koppen koster 100 kr. om året
Henvend dig i BIS’koppen eller ring til Kim Marker på 5194 6238 eller skriv til biskoppen@outlook.dk.
Anfør navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse.

Så er der sket det helt fantastiske, at købsbeløbet er nået, så Foreningen Bis’koppen kan købe missionshuset. I alt 335.000kr.!!
Vi har underskrevet købskontrakt pr. 1/6.
Sæt kryds i kalenderen ved d. 8. juni, for der holder vi housewarming!

Mere end 180 personer har betalt deres medlemskontingent på hver 100 kr. Tusind tak til hver og en!
Vi har på nuværende tidspunkt samlet 252.000 kr. sammen. Heraf siden vi startede ”indsamlingskampagnen” 107.000 kr. fra borgere i og omkring Bisserup og 41.500 kr. fra sponsorer. Resten stammer især fra medlemskontingenter, cafeens drift og tidligere frivillige støttebidrag. Et helt fantastisk resultat, som vi alle kan være stolte af. Tak til alle!
Fra Lokale og Anlægsfonden er vi blevet lovet en tredjedel af husets pris. Så vi er godt i mål.
Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Nu skal der arbejdes.
Fremtiden:
Når huset er købt, begynder renoveringen. Men lige her og nu mangler vi stadig lidt penge. Slagelse kommunes byfornyelsesfond har bevilget os 435.000 kr. mod at vi selv skaffer 145.000 kr. Støtten er bevilget til den udvendige renovering:, Dræn, kloak, vand, tætning af tag, vinduer og døre, isolering samt et handicaptoilet. (Krav fra kommunen).
Der er lavet udbudsmateriale til renovering af hele huset, men huset bliver kun renoveret i takt med at midlerne hertil er skaffet.
Vi har mange drømme. De koster jo ikke noget.
Vi har også fået udarbejdet skitseforslag til ombygningen, men det er jo ikke det samme som, at sådan bliver det. Der skal nyt gulv, ny belysning og nyt køkken (åbning ud mod cafeen). Rummet kan bruges til klubvirksomhed eller måske amatørteater?
Og så skal cafeen selvfølgelig kunne fortsætte.

Men drømmene stopper ikke her
På loftet over cafeen kan der indrettes et dejligt, ca. 25 m2 lyst rum med udvendig adgang via en brandtrappe. Rummet vil kunne bruges til alt fra hyggerum til rum for hjemmearbejdspladser eller måske E-sport for byens unge?

Hestestalden vil også kunne bruges, hvis den bliver sat i stand. Det kunne være et rum for alle de kreative mennesker, som f.eks. amatørmalerne, vi har her i byen. Det kunne også bruges som et lille reserve-minikøkken, mens huset bliver renoveret indvendigt, og det andet køkken dermed ikke kan bruges.

Hvis man skal i gang med et sådant stort arbejde, skal man kunne se muligheder i stedet for begrænsninger.

Fremtiden Med køb og modernisering kan huset rumme flere tilbud til glæde for alle aldersgrupper i byen. Vi drømmer, og flere af drømmene har vi allerede realiseret. Blandt ting, som vi håber bliver til virkelighed, ser vi klubvirksomhed for børn/unge og lektiehjælp, ligesom vi i fremtiden også kan se stedet som udgangspunkt for naturoplevelser.
Gennem borgernes indflydelse kan BIS’koppen blive til et alt-mulig-hus.
I 2018 modtog BIS’koppen Slagelse kommunes landdistriktspris.

.Tilbud og begivenheder i BIS’koppen sker allerede i samarbejde med Bisserup Forsamlingshus, således at der undgås et konkurrenceforhold.