Bisserup byder nye borgere velkommen

Søndag den 6. november indbydes alle nye borgere i Bisserup til et velkomstmøde i Bisserup Forsamlingshus kl 10.00 – 12.00.

Invitationen gælder alle, som har helårshus, fritidshus eller sommerhus i Bisserup, og som gerne vil præsenteres for Bisserups mange tilbud om at være såvel deltager- som medskaber af byens sociale og kulturelle liv.

I det sidste år har Velkomstgruppen – bestående af 5 gæve bisseruppere – besøgt alle adresser i byen, som har fået nye beboere i 2022. Det er en stor glæde at komme på besøg og opleve, at vi bliver godt modtaget. Vi har bl.a. ”Velkommen til Bisserup” og et kuponark med gavekort til en række af byens foreninger og forretninger med, når vi kommer på besøg.

I ”Velkommen til Bisserup” beskriver vi bland mere Bisserup Byting og det arbejde, som udføres under den paraply.

Hvis du er ny i Bisserup, eller hvis du har boet her et stykke tid og først nu har tid og lyst til at få noget at vide om det sociale og kulturelle liv i byen, skal du endelig tilmelde dig mødet.

Du er også velkommen til at kontakte os for besøg. Vores adresser står i ”Velkommen til Bisserup”.

Du kan læse ”Velkommen til Bisserup” på http://www.bisserup.dk/velkommen-til-bisserup/

På vegne af Velkomstgruppen og Bytingets arbejdsudvalg

Kirsten Møldrup

Tilmelding er nødvendig, skriv til: Kirstenmoeldrup@gmail.com