Generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus

Den årlige generalforsamling finder sted torsdag d. 13. april kl. 19.00 i forsamlingshuset.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år og regnskabet fremlægges til godkendelse. Dagsorden og regnskab hænges op i Brugsen den sidste uge af marts og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. april.

På valg er Jan Møldrup, Sally Breuch og Hans H. Jacobsen samt suppleanterne Søren Frederiksen og Erika Nielsen. Sally og Hans modtager ikke genvalg.

Bisserup Forsamlingshus er en andelsforening og for at have stemmeret på generalforsamlingen skal man være andelshaver. Andelsbevis kan erhverves hos Lisbeth Højgård tlf: 2040 1443 for 500 kr. Man får som andelshaver rabat på leje af forsamlingshuset og de 500 kr er tjent ind allerede efter 2 lejemål, så meld dig ind og kom til generalforsamlingen. Du er meget velkommen.

I forsamlingshuset foregår der mange ting udover at det blive udlejet til møder og fester. Torsdagsklubben inviterer ofte til interessante foredrag og kortspil, Bytinget afholder deres møder og forskellige aktiviteter her, der er yoga 3 gange om ugen og mange andre aktiviteter finder sted i de smukke lokaler. Der er fællessang, foredrag og koncerter. Næste koncert er fredag d. 31. marts kl. 19.00. Det bliver rigtig godt – så kom. Vi har altid kunst hængende på væggene og den næste fernisering finder sted søndag d. 30. april kl. 14–16.

Jacob Borello Carlsen.