Er du en af ”Os der maler i Bisserup”?

Vi har en idé!

Vi vil gerne skabe et netværk for ”Os der maler i Bisserup”

– og vi (se hvem vi er nederst på siden) vil gerne invitere dig til at være med.

Tanken bag netværket

Lige nu har en vi række idéer, det er foreløbig kun idéer, de skal i løbet af 2024 foldes ud og afprøves.
Idéen er at præsentere Bisserup som et sted, hvor vi er mange der maler.

Lige så væsentligt er det at inspirere hinanden i maleprocessen måske ved at male sammen, arrangere udstillinger sammen, lave projekter sammen eller at mødes over en kop kaffe eller et glas vin. Alle behøver ikke deltage i alle aktiviteter i netværket.

Hvis du vil være med

Hvis du laver billeder og er interesseret eller bare nysgerrig kan du komme med på netværkets mailliste. Mailisten giver mulighed for at modtage inspiration, og dele kreative idéer.
Giv besked til Kirsten (kirstenmoeldrup@gmail.com), hvis du vil med på denne liste.

Høstmarkedet 31. august kl. 10.30 – 17.00

Vi der har taget initiativet, vil gerne lave en udstilling på Høstmarkedet. Vi vil gerne invitere udøvende billedmagere, der har lyst til at udstille sammen med os til at deltage.
Hvis du vil være med til at udstille sammen med os på Høstmarkedet på Kirkeskovsskolen den 31. august, skal du give besked inden 7. juni.  Giv besked til Kirsten (kirstenmoeldrup@gmail.com)

Hjerteligst

Annalisa Leonardo Pedersen, Torben Kaas Jørgensen, Birgitte Breuning, Vivi Guldagger og Kirsten Møldrup

Projekt Sundhedslandsbyer inviterer d. 14. maj kl. 16.00-17.30

OBS OBS OBS
til kaffe og webinar i Biskoppen. Det er gratis og alle er velkomne.
Skriv gerne her på Facebook om du kommer, men man må også gerne bare møde op😊👍
Webinaret afvikles som en uddannelsescafé, der bl.a. vil give inspiration til:
Hvordan man kan agere som fællesskabsambassadører og velkomstvært i sit lokalsamfund?
Hvordan skaber man kontakt, til dem udenfor fællesskaberne?
Hvordan skaber man sociale trædesten og øvebaner for mennesker, der er socialt usikre?Hvad er udfordringer og faldgruberne, og hvordan overvinder man dem?
Der vil være forskellige oplæg og ønsker du at vide mere eller deltage hjemme kan du trykke på dette link.
Deltager du i Biskoppen skal du ikke tilmelde dig via linket.

Har du brug for et mini-kursus i Excel?

Så har du som medlem af BIS´koppen mulighed for at deltage, når Berit Laustsen vil undervise os i

BIS´koppen onsdag d. 29.5 og 5.6. begge dag kl. 10-12

Du skal medbringe din egen computer med et installeret Excel-program, version er underordnet. Du skal desuden bruge et USB-stik, som vi kan lægge øvefiler ind på. USB-stikket kan du aflevere i BIS´koppen inden d. 20.5, så vi på forhånd kan lægge øvefiler ind på det. Undervisningen er gratis, men du skal betale for kopier og USB-stikket, hvis vi skal sørge for ét til dig.

Kurset kommer til at indeholde: Indtastning af tal, datoer, tekst, formatere celler, autofyld (tal og måneder), lister, autosum og andre formler, indsætte/slette rækker og kolonner, frys ruder, parentesregler, absolut/relativ cellereference, maks.-min-gennemsnit, projektmapper, udskrifttilpasning, gitterlinjer og overskrifter, sidehoved og sidefod, simple diagrammer, sortering, evt. indstillinger.

 Tilmeld dig på biskoppen@outlook.dk senest d. 1.5.24

 Evt. Spørgsmål kan rettes til bellaust@gmail.com eller til Berit på 30 32 53 81

Sommerfest 2024

Loppemarked/bagagerumsmarked
Den 6. juli 2024 holder vi igen sommerfest i Bisserup på sportspladsen. Som en del af
arrangementet, arrangerer vi endnu engang et loppemarked med private boder. Denne gang dog mere i form af et bagagerumsmarked.
Vil du være med???
Hvis du ønsker at have en bod på vores loppemarked, skriv da en sms til Peter på 50745785
Det koster ikke noget at have en bod, og indtjeningen fra loppemarkedet beholder I selv, men Bytinget tager selvfølgelig meget gerne imod økonomiske donationer, store som små.
Praktiske informationer:
Loppemarkedet varer fra kl. 13-15. Boden kan stilles op fra 10.30 på den del af festpladsen, der er afmærket til det, og ligesom sidste år skal I også selv sørge for afrydningen, så der ikke efterlades noget på pladsen, når festen slutter.
I år skal I selv medbringe jeres eget bord til jeres bod, men som bagagerumsmarkedstitlen også indikerer, er man også velkommen til at anvende sit bagagerum som “bord”. Der vil komme nærmere anvisninger på tilkørsel og parkering.
Ligesom sidste år må man gerne være flere, der deles om en bod ligesom der gerne må sælges husflid eller andre hjemmeproducerede varer.
Har du yderligere spørgsmål vedr. loppemarkedet, kontakt da Peter fra Bytingets Arbejdsudvalg (loppemarkedskoordinator).

Nye malerier i BIS’koppen

Nu er der hængt nye billeder op i BIS’koppen🖼️.
Denne gang er det Jette Elverdam der har malet billederne og Jette vil være tilstede i Caféen på lørdag d. 20/4 i åbningstiden kl. 10-13. Så kom endelig forbi og se og hør mere om billederne.

VIDENSKABSFOREDRAG (SÆSONENS SIDSTE) I BIS’KOPPEN 16. APRIL KL. 19.00

Menneskedyret Homo sapiens ved sansefysiolog Peter Teglberg Madsen
Vi mennesker er et tilfældigt resultat af en broget evolutionsproces, og vi er en anatomisk rodebunke med lån af organer fra vores tidlige forfædre. Vores adfærd er i høj grad styret af menneskedyrets biologi og forhistorie og ikke vores frie vilje alene.
Læs mere her https://ofn.au.dk/sted/
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.

Fællessang i Forsamlingshuset

FÆLLESSANG
STORE HVEDEDAGS AFTEN

Torsdag d 25.april i Forsamlingshuset kl 19.30.

Gå en aftentur på volden – drik kaffe og spis hveder i Forsamlingshuset – tyg af munden og syng med på en række dejlige forårssange – og lyt til lidt stilfærdig cafemusik.
VISEVÆRT: Søren Frederiksen
MUSIK: Olsen/Guldagger/Molsted

Chaplinklubben

Så vises der atter film i Chaplinklubben

Mandag den 15. april klokken 19.30 vises filmen Fargo”, som er en amerikansk film af brødrene Coen.

Filmen handler om bilsælgeren Jerry, som er i økonomisk problemer, så han hyrer 2 hærdede kriminelle til at kidnappe sin egen kone, for at hans svigerfar kan betale en løsesum, som skulle ende i Jerrys lommer,  men alt går galt!

Filmen bliver vist i Biskoppen, hvor der er åbent fra kl 19.00 og mulighed for at købe øl, vin og vand.

Forårssæsonens sidste film kan ses for 30 kr – alle er velkomne – I dukker bare op.

På gensyn – filmudvalget.