VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN TIRSDAG 21. MARTS KL. 19.00

Kaffe ved Aske Bosselmann, Anders Barfod og Kjeld Hermansen.
Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og bearbejdning til den kaffe vi drikker, om bæredygtig kaffe, om den betydning klimaændringerne vil få for fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe. Læs mere om foredraget her https://ofn.au.dk/sted/.
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.

Strandrensning

Bisserup Strand, by og skove

Søndag den 26.marts 2023 kl. 10.00 – 12.00

Vi mødes på Legepladsen på Voldstien

Bagefter er der pølser med brød, øl og vand

Arrangør: Bisserup Byting i samarbejde med

Danmarks naturfredningsforening og Slagelse Kommune

Generalforsamling i Bisserup Forsamlingshus

Den årlige generalforsamling finder sted torsdag d. 13. april kl. 19.00 i forsamlingshuset.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år og regnskabet fremlægges til godkendelse. Dagsorden og regnskab hænges op i Brugsen den sidste uge af marts og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. april.

På valg er Jan Møldrup, Sally Breuch og Hans H. Jacobsen samt suppleanterne Søren Frederiksen og Erika Nielsen. Sally og Hans modtager ikke genvalg.

Bisserup Forsamlingshus er en andelsforening og for at have stemmeret på generalforsamlingen skal man være andelshaver. Andelsbevis kan erhverves hos Lisbeth Højgård tlf: 2040 1443 for 500 kr. Man får som andelshaver rabat på leje af forsamlingshuset og de 500 kr er tjent ind allerede efter 2 lejemål, så meld dig ind og kom til generalforsamlingen. Du er meget velkommen.

I forsamlingshuset foregår der mange ting udover at det blive udlejet til møder og fester. Torsdagsklubben inviterer ofte til interessante foredrag og kortspil, Bytinget afholder deres møder og forskellige aktiviteter her, der er yoga 3 gange om ugen og mange andre aktiviteter finder sted i de smukke lokaler. Der er fællessang, foredrag og koncerter. Næste koncert er fredag d. 31. marts kl. 19.00. Det bliver rigtig godt – så kom. Vi har altid kunst hængende på væggene og den næste fernisering finder sted søndag d. 30. april kl. 14–16.

Jacob Borello Carlsen.

 

VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN TIRSDAG 7. MARTS KL. 19.00

Det er bare en virus ved overlæge Anders Fomsgaard
Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke for at bekæmpe dem. Læs mere om foredraget her https://ofn.au.dk/sted/.
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.
Bemærk: Det er en opdateret udgave af foredraget som blev gennemført i marts 2020.

Undskyld vi roder

Kloakering af Skafterup by
Ifølge Næstved Kommunes Spildevandsplan skal Skafterup by kloakeres bl.a. for at
forbedre badevandkvaliteten ved Bisserup Strand.
Anlægsarbejdet betyder, at Skafterup vil delvis være spærret for gennemkørsel i perioden
fra 14. marts til 15. maj 2023.
Specielt strækningen fra Skafterupvej nr. 5/8 til Skafterupvej nr. 23/24 vil være lukket for
gennemkørende trafik i perioden.
Der vil være mulighed for omkørsel fra Skælskør Landevej / Næstved Landevej via
Holsteinsborgvej eller Skovvej / Skovridergårdsvej til Bisserup.
Kørsel fra ejendommene på Kristiansholmvej via Skafterupvej til Skælskør Landevej vil
kun være spærret i en kortere periode på ca. en uge. Afspærringen vil først ske sidst når
arbejderne i selve Skafterup by er afsluttet. Omkørsel kan da ske via Bisserup eller
Stenkistevej og Skovridergårdsvej. Der vil blive opsat orienteringsskilte herom, ca. 1 uge
før spærringen bliver aktuel.
Omlægning af bustrafikken kan ses på www.dinoffentligtransport.dk
Anlægsarbejdet udføres af NK-Spildevand A/S ved Entreprenørfirmaet ROP A/S
Herlufmagle.
Yderligere information om arbejdet vil kunne ses på https://www.nkforsyning.dk/gravearbejder/skafterrup
Beklager de gener anlægsarbejdet vil medføre jer.
Med venlig hilsen
Projektleder Dan Soltau, tlf. 5578 5521, mail dso@nk-forsyning.dk

Koncert i Forsamlingshus

Bisserup Forsamlingshus og Bord & Stol præsenterer

“Det Er En Kold Tid…..” med Anders Munch

Anders støtter udsatte børn, unge og voksne og ensomme ældre.
Gør en forskel og få samtidig en god aften med Kim Larsens sange

Bisserup Forsamlingshus, Fredag d. 31. marts kl. 19.00

Entre 100,-  Drikkevarer kan købes.

Billetbestilling på opslagstavlen i Brugsen i Bisserup, eller mail til janmoeldrup@gmail.com (betaling ved entre).
Kom og vær med til en helt speciel koncert med Trubaduren og spillemanden Anders Munch fra bandet Munch & Broderskabet.

Anders Munch giver 10% af sit honorar ubeskåret til de udsatte børn, unge og voksne og ensomme ældre.

Du har med garanti deres helt egen Kim Larsen favorit sang, som giver minder om ungdommen, kærligheden, sange der blev præsenteret for ens børn eller minder om de kære, der ikke er her mere – og der er med sikkerhed mange flere eksempler.
Kim Larsen kunne noget helt enestående – Han kunne samle dig og mig – Hans fantastiske sange skabte fællesskab og mangfoldighed – Hvor Kim Larsen befandt sig, var der plads til alle.

Lidt Fakta om Anders Munch
Anders Munch har været på landevejen med sit Kim Larsen og Gasolin show siden 1995 og festen fortsætter.
Anders har spillet til stort set alt – fra konfirmationsfester, Go’ aften Danmark i forbindelse med Kim Larsens 60-års fødselsdag, deltaget i tv-udsendelsen ”Vi holder Danmark i live”, og til koncerter I hele Skandinavien, på Færøerne, i Tyskland og i Spanien.

FÆLLESSPISNING I FORSAMLINGSHUSET

Fredag den 3. marts 2023 – kl. 18.30

Tilmeldingsseddel er i dag, onsdag, sat op i Brugsen på grønt- og frugtskabet’s endevæg, ind til kontoret, og tages ned igen på søndag d. 26.2. – kl. 12

HUSK: Service, bestik, glas, kop/krus tager I selv med.

Læs på tilmeldingstavlen, om der skal tages noget særligt service med.

VIDENSKABSFOREDRAG I BIS’KOPPEN TIRSDAG 28. FEBRUAR KL. 19.00

Hvad Grønlands indlandsis lærer os ved glaciolog Dorthe Dahl-Jensen
Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet, skovafbrænding, vulkanudbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid. De dybeste boringer ned i mere end 100.000 år gammel is giver viden om hvor meget havspejlet vil stige i fremtiden. Læs mere om foredraget her https://ofn.au.dk/sted/
Der er offentlig og gratis adgang. Drikkevarer kan købes.